Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Łękawica

W strefie usług elektronicznych mogą Państwo uzyskać:

  • Dostęp do informacji publicznych przechowywanych w bazach Urzędu takich, jak informacje o planie i wykonaniu dochodów i wydatków budżetu, informacje o mieniu gminy i innych - dostęp ten nie wymaga rejestracji.
  • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach Państwa oraz osób fizycznych i prawnych, które Państwo reprezentują, jak również informacji z innych rejestrów urzędu - dostęp ten wymaga rejestracji i uwierzytelnienia.
  • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.
  • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.
  • Dostęp do innych usług elektronicznych świadczonych przez administrację publiczną różnych szczebli.
Rejestracja:

  • Dostęp do danych o stanie Państwa spraw, zobowiązaniach podatkowych i opłatach, oraz niektórych, związanych z Państwem, wpisach w rejestrach prowadzonych przez Urząd jest możliwy po dokonaniu rejestracji.
  • Rejestracja wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
  • Jeżeli masz już konto na platformie ePUAP, to wypełnij i złóż "Wniosek o konto na platformie eUrząd" podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
  • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj.


Więcej informacji o strefie usług elektronicznych (platformie eUrząd) uzyskają Państwo wybierając opcję Pomoc z menu.

Logo Uni Europejskiej z opisem