Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Łękawica


Zakładanie działalności gospodarczej

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.


Wyszukiwarka podmiotów z KRS

Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie danych o przedsiębiorcach, stowarzyszeniach i fundacjach zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Wyszukiwarka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Logo Uni Europejskiej z opisem