Witamy Państwa w strefie usług elektronicznych

Gminy Łękawica

Strefa usług elektronicznych jest portalem (portal eUrząd), którego celem jest stworzenie spójnego systemu dostępu do wszystkich zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez Urząd. Portal umożliwia również dostęp do zasobów i usług elektronicznych świadczonych przez inne jednostki administracji publicznej różnych szczebli, które mogą być przydatne dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Usługi świadczone poprzez portal można podzielić na dostępne publicznie i nie wymagające rejestracji w portalu oraz na wymagające rejestracji i sprawdzenia tożsamości osoby korzystającej z usługi.

Usługi dostępne publicznie to m. in. dostęp do informacji o planie i wykonaniu budżetu. Dostęp do tych usług można uzyskać wybierając odpowiednie pozycje z menu głównego.

Usługi wymagające rejestracji w portalu obejmują:

  • Dostęp do informacji o Państwa: zobowiązaniach podatkowych (składniki podatku, raty, zrealizowane płatności), opłatach, prowadzonych sprawach i wymienianej korespondencji,
  • Możliwość realizacji płatności zobowiązań podatkowych.

W portalu eUrząd mogą Państwo uzyskać dostęp do własnych danych ale również do danych osób prawnych i fizycznych, które Państwo reprezentują. Można również w ich imieniu realizować płatności. Jeżeli istnieje potrzeba dostępu do danych innych niż Państwa, należy złożyć stosowne upoważnienie w momencie rejestracji.

Rejestracja na portalu eUrząd wymaga posiadania konta na platformie ePUAP i wypełnienia formularza wniosku o dostęp (odnośnik do formularza znajduje się na stronie głównej). Portal eUrząd jest zintegrowany z ogólnopolską elektroniczną platformą usług administracji publicznej ePUAP. Platforma ePUAP umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom zakładanie na niej własnych kont i prowadzenie z nich korespondencji z urzędami administracji publicznej. Urzędy administracji publicznej z kolei, publikują na platformie ePUAP elektroniczne formularze umożliwiające załatwianie spraw bez konieczności wizyty w urzędzie.Po wypełnieniu formularza wniosku o dostęp i podpisaniu go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym można przesłać go elektronicznie do urzędu.

Potwierdzeniem przesłania będzie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymają Państwo swoje konto na platformie ePUAP. Następnie niezwłocznie (jednak w terminie nie później niż do 7 dni) otrzymają Pańśtwo informację z Urzędu o rejestracji na portalu eUrząd. Do logowania do systemu eUrząd należy użyć swojego konta z platformy ePUAP. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze konta, a chcieliby zapoznać się z funkcjonowaniem systemu, należy zalogować się używając konta: demo.

W Katalogu usług systemu eUrząd znajdują się odwołania do innych formularzy elektronicznych opublikowanych przez Urząd. Można z korzystać z nich analogicznie, jak z formularza wniosku o dostęp. Coraz więcej różnych instytucji administracji publicznej udostępnia usługi elektroniczne. W Katalogu usług będą sukcesywnie pojawiać się odsyłacze do innych, przydatnych dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców usług, świadczonych przez różne jednostki administracji publicznej.

Logo Uni Europejskiej z opisem