Informacje publiczne


Czym jest biuletyn informacji publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to serwis WWW służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej. Do tworzenia i udostępniania serwisów BIP zobowiązane są wszystkie podmioty wykonujące zadania publiczne.

Na stronie BIP powinny znaleźć się informacje publiczne dotyczące danego podmiotu, w tym m.in.:

  • status prawny lub formę prawna,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach,
  • ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Informacja na stronach BIP udostępniana jest głównie w formie dokumentów elektronicznych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łękawica, to proszę kliknąć w link poniżej.
Logo Uni Europejskiej z opisem